Seminarium

I samband med mitt examensarbete på Humanova tog jag fram två seminarier. Dessa seminarier kan anpassas efter den grupp som jag träffar. Båda seminarium är gruppmöten där deltagarna själva är aktiva. Kontakta mig för mer information.

Delpersonligheter – ett rikare liv
Genom att du bekantar dig med dina delpersonligheter, beteende och mönster du har i möten med olika personer och i olika situationer lär du känna dig själv.
Alla delpersonligheter behövs i ditt liv, men några av dem kanske tar för stor plats, några andra behöver få mer utrymme.
Genom att se till dina delpersonligheters behov kan du tillfredställa dem på ett nytt sätt så att dina beteenden ger det du behöver.

Du är Unik

Jag har en kropp men jag är inte min kropp
Jag har känslor men jag är inte mina känslor
Jag har ett intellekt men jag är inte mitt intellekt
Jag har önskningar men jag är inte mina önskningar
Roberto Assagioli Psykosyntesens grundare

Med detta som grund genomför vi ett antal övningar som leder till insikt om att vi alla är unika och det finns något mer än kropp, känslor, tankar och behov. Att se på sig själv och andra som unika varelser samt acceptera sig själv och andra för den person de är. Just detta seminarium har jag använt på tonåringar, det blev mycket väl mottaget.

Frigörande dans för enskilda grupper.
Om ni är en grupp som vill anordna ett dansevenemang, kontakta mig för förslag och mer information.