Psykosyntes

”Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv”
      Roberto Assagioli, psykosyntesens grundare.

Psykosyntesen ser till helheten hos varje människa. Kropp, känslor, intellekt och andlighet är beroende av varandra. Alla har potential att utveckla sig själv för att leva ett rikare och harmoniskt liv.
Genom att lära känna sig själv, acceptera sig själv, hitta viljan till förändring hos sig själv, skapas möjligheten till en större självkänsla och självförverkligande, som är en ständigt pågående process hos dig själv. Det är aldrig för sent att utveckla sig själv.

Psykosyntesen har stor öppenhet för olika metoder av terapi former, som t ex guidade meditationer, rita – skriva, samtal, rollspel.