Dans & rörelse som terapeutiskt verktyg

Kroppen är ett fantastiskt instrument för att upptäcka och utveckla sig själv mot ett hälsosammare liv. Ibland finns det inte ord för det som vill sägas, att via rörelser få uttrycka sig kan sätta igång processer som ger dig insikter och tankar hur du vill gå vidare med förändringar i ditt liv för att få bättre livskvalité och finna livsglädje.

Dans & rörelse kan användas för många olika syften och behov, det kan vara ett bra hjälpmedel för att öka självkänslan, öka kroppskännedom, mildra stressymptom, väcka kreativitet, det är ditt behov som styr vad som händer i mötet.
Jag använder fria rörelser och ingen erfarenhet behövs. Själva utforskandet av rörelsemönster är i sig en stärkande och hälsosam process.

Jag använder DMTT (Dance and Movement as therapeutic tool)*. I samtalet tar vi upp behov och förväntningar samt vad som är aktuellt just nu. Utifrån det guidar och inspirerar jag dig till rörelse inom de områden som behöver förstärkas och lyftas fram. Jag använder musik som hjälpmedel och ibland även bild.
 
Detta upplägg kan användas både individuellt som för grupp. För individuella möten anpassas upplägget utifrån behov. För en grupp, kan upplägget vara förutbestämt med olika tema, t ex kroppskännedom, aktivt lyssnande, stress, gränser, vilja, acceptans, olika roller i livet. Här ges tillfälle att röra sig i samspel och kommunikation.

 

*DMTT-metoden är utvecklad av dansterapeuterna Nita Gyllander och Monika Thelin. Metoden är skräddarsydd för yrkesverksamma inom hälsa, skola, vård eller omsorg.
www.isut.se